Dønna ASVO søker ny daglig leder/arbeidsleder

Dønna ASVO er en VEKST-bedrift. Hovedoppgaven er å legge til rette for arbeidstrening, arbeidskartlegging og kvalifisering av yrkeshemmede i kortere eller lengre tidsrom. Vi legger vekt på å la hele mennesket slippe til og ta alle evner i bruk. Dønna ASVO har 4 fast ansatte, og pr i dag 11 deltakere i ulike tiltak. Bedriften produserer varer og tjenester for det ordinære markedet innen bl.a. bakeri, catering, vaskeri og verksted og vedproduksjon. Dønna ASVO er på vei inn i en omstillingsprosess, hvor samarbeidet mellom daglig leder og styret blir en viktig faktor.

Vi ønsker at du har:

* Erfaring i drift og ledelse, herunder økonomistyring
* Evne til nytenkning og utvikling av bedriften
* Evnen til å samarbeide og tilrettelegge for mennesker med særskilte behov
* Erfaring fra arbeid med mennesker
* Utdanning på høgskolenivå

Arbeidsoppgaver:

* Daglig ledelse
* Kontakt med samarbeidspartnere og kunder
* Utvikle og veilede egne medarbeidere.
* Arbeidsledelse

Lønns‐ og arbeidsvilkår etter avtale. Pensjonsordning i KLP
Søknad med CV sendes på epost til: huset@donna-asvo.no
Søknadsfrist: 21. juni 2021
Tiltredelse snarest

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, kan du kontakte styrets leder Linda Bamberg på telefon 971 13 697, eller daglig leder Tor Henning Jørgensen på telefon 971 13 776.

Rull til toppen