ADMINISTRASJON/STAB FOR 2016

ROLV HAGEN
driftsleder
Tlf 75 05 21 20
Mob 906 57 699

rolv.hagen@donna-asvo.no

SOLFRID GABRIELSEN
avdelingsleder Bakeri og Catering
Tlf 75 05 21 23

solfrid.gabrielsen@donna-asvo.no